ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นศ.ป.โท ชั้นปีที่ 2 มอบหนังสือส่งตัวออกฝึกวิชาชีพครู ออกฝึกภาคปฏิบัติ ค้นหาสถานการณ์จริงในห้องเรียน ทั้งในโรงเรียน/วิทยาลัย พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล ภาคอีสาน/ภาคใต้/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก ทั้งสมุทรปราการ สมุทรสาคร กาฬสินธุ์ กระบี่ นครศรีธรรมราช ฉะเชิงเทรา ราชบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา ระยอง สระบุรี จันทบุรี นักศึกษามาจากหลากหลายจังหวัดที่เข้าเรียนในระดับปริญญาโท…. อาจารย์นิเทศก์ วางแผนออกนิเทศ ติดตาม ประมวลผลการฝึกสอนต่อไป….

admin

May 24, 2024

สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบ Thailand PSF

1 เมษายน 2567 ณ BTU HALL… สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบ Thailand PSF….รองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์จากทุกคณะ 16 คณะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมสัมมนา Professional Standards Framwork….Mobile Phone 0924487043

admin

May 24, 2024

สัมมนาวิชาการที่พัทยา

20-21 มีนาคม 2567 #คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี #1สัมมนาวิชาการที่พัทยา และมีการสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ เมื่อคืนวันที่ 21 มีค 2567 ณ โรงแรมซานดาเร่ รีสอร์ท พัทยา…#ประมวลภาพอาจารย์ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่เข้าร่วมกิจกรรม…เข้มข้นวิชาการ… ชื่นมื่น นันทนาการ…สนุกสนาน

admin

May 24, 2024

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พัฒนาอาจารย์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พัฒนาอาจารย์ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ณ BTU HALL “#สอนดี ” นวัตกรรมการสอน และการสื่อสาร อาจารย์ทั้ง 16 คณะ #พร้อมใจกันเข้าอบรมข่วงปิดเทอม….

admin

May 24, 2024

สังสรรค์ นศ. รุ่น 2565.

สังสรรค์ นศ. รุ่น 2565…เมื่อ 9 มีนาคม 2567.. ….2 ปีที่เรียน” ครู” หมดคอร์สเวิร์ค นักศึกษา ป.โท C&I ศษ.มกธ….#รับประทานอาหาร ร้องเพลง กิจกรรมขำๆ สร้างสีสันให้งานสนุกสนาน #มีแต่เสียงหัวเราะ ร้องเพลงเพราะๆ ณ เช็คอินบ้านแม่ พุทธมณฑล สาย 5… “ด้วยรักและผูกพัน” 2 ปีที่เรียน ที่สอน…#อาจารย์/ลูกศิษย์สานสัมพันธ์…

admin

May 24, 2024

สัมมนา ครั้งที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์..นักศึกษาปริญญาโท

สัมมนา ครั้งที่ 3.. #10 มีนาคม 2567..ณ ห้อง 19102 คณะศึกษาศาสตร์..นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 2 ที่ออกฝึกสอน ในสถานศึกษาต่างๆ ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย และระดับอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ครั้งนี้มุ่งเน้น! เรื่อง ” จรรยาบรรณครู ” ล้วนๆ….. #สทัอนความรู้สึกนักศึกษา จากวันแรกที่เข้าเรียนครู กับวันสุดท้ายที่ฝึกสอนเสร็จ รู้ตัวตนได้เลยว่า “วิญญาณครูเข้าสิง” พฤติกรรมเปลี่ยน เป็นครูทั้งตัว จิตวิญญาณ เป็นแม่พิมพ์ รัก/เมตตานักเรียน มุ่ง คาดหวัง ตั้งใจเป็นครูที่ดี เป็นครูที่เก่ง #อาจารย์ก็ภูมิใจนะครับ เธอทำสำเร็จแล้ว!!! อาจารย์ในสาขารักพวกเธอทั้งรุ่นนะครับ

admin

May 24, 2024

สอบป้องกันสารนิพนธ์ 5 บท

10 มีนาคม 2567 จบคนแรก!!….น.ส.สุกัญญา สมทรัพย์ตระกูล นศ.ป.โท รหัส 65 สอบป้องกันสารนิพนธ์ 5 บท เสร็จเรียบร้อย วันนี้….เรียน 2 ปี….หายเหนื่อย รอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอีกก้าวว…. #ผลงานวิจัยออกมายอดเยี่ยม#Excellent.

admin

May 24, 2024

ชั้นปีที่ 1 เรียนวิชาการจัดการชั้นเรียน (Classroom Management

นักศึกษา ป.โทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน #ชั้นปีที่ 1 เรียนวิชาการจัดการชั้นเรียน (Classroom Management)#ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566… #เรียนสนุก มีประสบการณ์ #มุ่งสู่สายงานครูมืออาชีพ…. #การจัดบอร์ด แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน #สนใจสมัครเรียน โทร.0924487043 นะครับ #รับรุ่นละ 55 คนเท่านั้น(#สิทธิสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา)

admin

May 24, 2024

นิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

#นิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 # นางสาวสุภาพร ภูเซ่ง ฝึกสอนที่โรงเรียนละงูวิทยา อ.ละงู จ.สตูล #นางนูรีย๊ะ สามอ ฝึกสอนที่โรงเรียนนิติอิสลาม และโรงเรียนแสงปัญญาวิทยา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี #ต้องการเป็นครูมืออาชีพ ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องการเป็นมหาบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน #ปีการศึกษา 2567 สมัครเรียนปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รับรุ่นละ 55 คน (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา)มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร.0924487043

admin

May 24, 2024
1 2 25