สัมมนาวิชาการที่พัทยา

20-21 มีนาคม 2567 #คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี #1สัมมนาวิชาการที่พัทยา และมีการสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ เมื่อคืนวันที่ 21 มีค 2567 ณ โรงแรมซานดาเร่ รีสอร์ท พัทยา…#ประมวลภาพอาจารย์ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่เข้าร่วมกิจกรรม…เข้มข้นวิชาการ… ชื่นมื่น นันทนาการ…สนุกสนาน